سفارش تبلیغ
صبا ویژن

الموت لامریکا

شنبه 91 اسفند 19 ساعت 8:40 عصر

 

بچه های قرن پانزدهم

حاج همت دل نترسی داشت.وقتی با حاج احمد متوسلیان به مکه رفته بودند،سر به سر ماموران رژیم سعودی می گذاشتند.خودش می گفت:یک مقدار کلیشه،الموت لامریکا درست کرده بودیم،وقتی به ماموران رژیم سعودی بر می خوردیم،یکی مان آنان را سرگرم می کرد و دیگری،با رنگ اسپری،این کلیشه را پشت لباسشان می زد.بعد می ایستادیم و تماشا می کردیم.اینها که از ما دور می شدند،سر و صدا می شد و عربها دورشان را می گرفتند و بهشان می فهماندند پشت لباسشان مرگ بر آمریکا نوشته شده است.شهید محمد ابراهیم همت به نقل ازمرکز حفظ آثار شهدا و ایثارگران شهرضا

 قلم نگار : جامانده | بیسیمچی [ قلم]

نماز اول وقت

شنبه 91 اسفند 19 ساعت 7:42 عصر

بچه های قرن پانزدهم

قبل از عملیات مسلم بن عقیل(ع)،یه شب حاجی به خونه اومد.سر تا پا خاک آلود،چشمانش از شدت بی خوابی ورم کرده و قرمز شده بود.فصل سرمابود و او به خاطر سینوزیت شدیدی که داشت ، احساس ناراحتی می کرد.وقتی وارد خانه شد،دیدم می خواهد نماز بخواند،گفتم:لااقل یه دوش بگیر،غذائی بخور و بعد نمازت را بخوان،با حالت عجیبی گفت:من این همه خودم را به زحمت انداخته ام و با سرعت به خانه آمده ام که نماز اول وقت را از دست ندهم،حالا چطور می توانم نماز نخوانده غذا بخورم.آن شب به قدری از جهت جسمی،در شرایط سختی بود،که وقتی نماز را شروع کرد،من پهلویش ایستادم تا اگر موقع نماز خواندن تعادلش به هم خورد،بتوانم او را بگیرم،با توجه به اینکه به سختی خود را سر پا نگه داشته بود و دقت زیادی هم برای نماز داشت،با این حال حاضر نشد که فضیلت نماز اول وقت را از دست بدهد.شهید محمّد ابراهیم همّت به نقل از همسر شهید

 قلم نگار : جامانده | بیسیمچی [ قلم]

به یاد حاج همت.../نایاب

شنبه 91 اسفند 19 ساعت 9:50 صبح

بچه های قرن پانزدهم

بچه های قرن پانزدهمقلم نگار : جامانده | بیسیمچی [ قلم]

به یاد حاج همّت.../وقتی می رفت

شنبه 91 اسفند 19 ساعت 9:44 صبح

بچه های قرن پانزدهم

بچه های قرن پانزدهمقلم نگار : جامانده | بیسیمچی [ قلم]

به یاد حاج همّت.../وقتی برگشت

شنبه 91 اسفند 19 ساعت 9:32 صبح

بچه های قرن پانزدهم

یچه های قرن پانزدهم

 قلم نگار : جامانده | بیسیمچی [ قلم]

   1   2      >

سنگر پشتیبانی

الموت لامریکا
نماز اول وقت
به یاد حاج همت.../نایاب
به یاد حاج همّت.../وقتی می رفت
به یاد حاج همّت.../وقتی برگشت
از خاک
[عناوین آرشیوشده]